P   R   O   D   U   K   T   Y 


<< powrót | Terminal Radiowy LINK-2400


Programator NMT435A


Programator jest urządzeniem przenośnym zasilanym z tego samego napięcia co moduł 12 - 13.8V DC. Umożliwia on wprowadzenie szybkich zmian parametrów modułu u klienta bez użycia dodatkowego komputera przenośnego. Programator posiada funkcję odczytywania danych z modułu i umieszczania ich w wewnętrznej pamięci. Cecha ta jest dużym ułatwieniem dla instalatora w terenie. 

Funkcje programatora i programowanie parametrów modułu:
- czytanie i zapisywanie parametrów modułu 
- umieszczanie w wewnętrznej pamięci
- ustawianie częstotliwości nadajnika 420 - 470MHz 
- ustawianie numeru abonenta 0001 do 8192
- ustawianie czasu wysyłania testów od 10s do 65536s = 18h40m
- ustawianie czasu preambuły nadajnika 20ms do 850ms
- ustawianie opóźnienia reakcji wejścia 20ms do 1s
- ustawianie ilości wysłań przez nadajnik 1 do 9
- ustawianie negowania wejść niezależnie 13

Wszystkie parametry pojawiają się na wyświetlaczu programatora w postaci rzeczywistej i edytowanej, co ułatwia wprowadzanie zmian sugerując się tym, co jest zaprogramowane przed ich edycją.

Dialery LINK mogą występowac w roznynm wykonianiu:
LINK 2400Z - z wlasnym zasilaniem.


MINI LINK - bez zasilania


Retransmiter o zasięgu lokalnym
- służy do poszerzenia zasięgów sieci radiowej,
- pracuje na tym samym kanale co nadajniki radiowe
- można zastosować do 7-dmiu retransmiterów w jednej sieci
- ma zastosowanie w dużych aglomeracjach miejskich.