U   S   Ł   U   G   I 


<< powrót

MONITORING POŻAROWY

Monitoring pożarowy prowadzony przez nasze przedsiębiorstwo może być prowadzony na obiektach już przez nas dozorowanych jak również nie objętych dotychczas naszą ochroną - również takich, które nie posiadają jeszcze innych systemów alarmowych. Usługa ta jest dostępna dla każdego Klienta, któremu nie obca jest świadomość zagrożenia pożarem i utraty mienia w ciągu jednej chwili.
Zasada działania monitoringu przeciwpożarowego jest analogiczna do wyżej opisanej. Jedyna różnica polega na tym, że sygnał wysłany z chronionego obiektu zostaje przesłany - poprzez Alarmowe Centrum Odbiorcze DYSKAM - na Stanowisko Dowodzenia Państwowej Straży Pożarnej, która wysyła na obiekt, z którego pochodzi sygnał alarmowy, bojowe wozy gaśnicze.
Koszt instalacji naszego systemu i w dalszej kolejności monitoringu przeciwpożarowego jest indywidualny i uzależniony od wielkości obiektu jak również od jego zagrożenia pożarowego, klasy i przeznaczenia (np. hotel, magazyn, muzea, urzędy państwowe itd.).