P   R   O   D   U   K   T   Y 


<< powrót | Radiowy Retransmiter Dalekiego Zasięgu


RETRANSMITER RADIOWY DALEKIEGO ZASIĘGU
LINK – GPRS/Ethernet


Retransmiter dalekiego zasięgu dla toru radiowego jednokierunkowego, jest urządzeniem umożliwiającym transmisję meldunków z nadajników radiowych zlokalizowanych na terenie o określonym (ograniczonym) zasięgu lokalnym, - do centrum bazowego zlokalizowanego w dowolnym miejscu na terenie kraju.

Retransmiter ten może przenosić zarówno ruch generowany bezpośrednio z nadajników radiowych, jak również koncentrowany przez retransmitery lokalne (stosowane np. w dużej aglomeracji miejskiej ).

Jego użycie pozwala na budowę systemów bez ograniczeń wynikających z przydzielonego kanału radiowego w określonym terenie.