P   R   O   D   U   K   T   Y 


<< powrót | Terminal TA 6v7 - TR+TT

TERMINAL TA 6v7


Terminal TA 6v7 jest uniwersalnym interfejsem obiektowym systemu DGG-16Z. Jest to urządzenie transmisyjne umożliwiające przesyłanie sygnałów z chronionych obiektów do bazy monitorującej. Umożliwia on prace w zależności od potrzeb we wszystkich dostępnych w systemie drogach (torach) transmisji. Możliwa jest jednoczesna praca w kilku torach. Stanowi on ogniwo pomiędzy lokalnym systemem alarmowym, a Alarmowym Centrum Odbiorczym. Terminal jest nową wersją terminala TA 6. Wykonany jest w technologii SMD. Posiada wszystkie cechy TA 6 ale wzbogacony jest o nowe możliwości. Do najważniejszych z nich należy mozliwość wysyłania przez terminal sygnalów powrotu stanu linii do stanu normalnego. 

Parametry techniczne: 

wymiary: 225x180x50 mm 
masa: 1,2 kg 
wilgotność względna: 95% przy 40°C 
temperatura pracy: +4°C - +40 °C 
napięcie zasilania: 12 - 14 V 
pobór prądu: max 95 mA 
ilość torów transmisji: max 3 
ilosc linii wejsciowych: 
15 wejść systemowych. 
3 wejścia sabotazowye 
rezystancja wejściowa linii parametrycznych: nie mniejsza niż 300 Ohm 
zakres pomiaru napięcia linii parametrycznych: 0-15V 
ilość wyjść: 
5 wyjść typu OC 
1 wyjście przekaźnikowe 
obciążalność wyjść 
OC: max 50 mA 
przekaźnikowe max 1 A