P   R   O   D   U   K   T   Y 


<< powrót | Terminal GPRS-SMS

PRZYKŁADOWE EKRANY PROGRAMU IBM


Terminal TA6GS pobiera max. 65mA prądu i może być zasilany z centralki alarmowej lub zasilacza zewnętrznego buforowanego akumulatorem o pojemności nie mniejszej niż 3,5Ah.


UWAGA !!!
Według PN zasilanie pobierane dodatkowo z centrali alarmowej nie może być większe niż 100 mA, dlatego terminal TAG można podłączyć do centrali po sprawdzeniu bilansu energetycznego centrali. W przypadku braku możliwości zasilania TAG z centrali alarmowej należy podłączyć zasilacz zewnętrzny o parametrach podanych wyżej.


Dane techniczne :

wymiary : (110x75x20) mm
masa : 0,2 kg
wilgotność względna : 95 % przy +40 °C
temperatura pracy : +4 °C ÷ +40 °C
napięcie zasilania : 12V ÷ 14 V
pobór prądu : średni 35 mA
ilość linii wejściowych : 8 wejść uniwersalnych dwustanowych
3 wejścia zamków szyfrowych
rezystancja 
wejść uniwersalnych : 
oraz zamków szyfr. : nie mniejsza niż 300 kΩ
zakres napięcia linii
wejściowych : stan niski 0-0,5V stan wysoki > 0,5V
ilość wyjść OC : 1 wyjście typu OC (open collector)
(zwierające do masy) o obciążalności do 
100mA z zabezpieczeniem przeciążeniowym
prądowym i temperaturowym.
Ilość wyjść przekaźnikowych : 1 wyjście przekaźnikowe 
obciążalności styków max. 1A
&nsp; Widok dialera GPRS/SMS - TA6GS w obudowie metalowej, - bez zasilania.